فایل رایگان انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: بر اساس هنجارهای اجتماعی و تیوریهای یادگیری اجتماعی، این مقاله به بررسی تاثیر انتخابهای قبلی شرکتهای مشابه در یک مطالعه موردی در کشور چین میپردازد که آیا یک مشتری، با توجه به حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی، تصمیم می گیرد که با دفتر حسابرسی در منطقه شهری خود ارتباط برقرار کند یا خیر. این دفتر، در یک منطقه کلانشهر و پر رفت و آمد به لحاظ حسابرسی (مانند مترو و اطراف آن)، در نظر گرفته شد که بیشترین تعداد شرکت های همکار را حسابرسی کرده که برای آ

فایل رایگان بررسی معیارهای کیفیت و کارآمدی قانون

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: بر اساس هنجارهای اجتماعی و تیوریهای یادگیری اجتماعی، این مقاله به بررسی تاثیر انتخابهای قبلی شرکتهای مشابه در یک مطالعه موردی در کشور چین میپردازد که آیا یک مشتری، با توجه به حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی، تصمیم می گیرد که با دفتر حسابرسی در منطقه شهری خود ارتباط برقرار کند یا خیر. این دفتر، در یک منطقه کلانشهر و پر رفت و آمد به لحاظ حسابرسی (مانند مترو و اطراف آن)، در نظر گرفته شد که بیشترین تعداد شرکت های همکار را حسابرسی کرده که برای آ

فایل رایگان پاورپوینت زندگینامه رالف گوستاو دارندورف

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در علوم مديريت ، اقتصاد و حسابداريتعداد صفحات :16چکیده مقاله: بر اساس هنجارهای اجتماعی و تیوریهای یادگیری اجتماعی، این مقاله به بررسی تاثیر انتخابهای قبلی شرکتهای مشابه در یک مطالعه موردی در کشور چین میپردازد که آیا یک مشتری، با توجه به حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی، تصمیم می گیرد که با دفتر حسابرسی در منطقه شهری خود ارتباط برقرار کند یا خیر. این دفتر، در یک منطقه کلانشهر و پر رفت و آمد به لحاظ حسابرسی (مانند مترو و اطراف آن)، در نظر گرفته شد که بیشترین تعداد شرکت های همکار را حسابرسی کرده که برای آ