فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه طلاق و سازگاری

ی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه طلاق و سازگاری : دید کلی : عنوان: فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه طلاق و سازگاری توضیحات کامل : عنوان: فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازه طلاق و سازگاری   فرمت فایل: word تعداد صفحات:104   در حقوق امروز ایران طلاق به حكم دادگاه واقع می شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود(امامی، 1374). در اکثر کشورها، طلاق باید با اجازه قاضی و یا یک مرجع قانونی د

فایل رایگان پاورپوینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟

ی از متن فایل رایگان پاورپوینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ : دید کلی : عنوان: فایل رایگان پاورپوینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟ توضیحات کامل : عنوان: فایل رایگان پاورپوینت تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد؟   فرمت فایل: word تعداد صفحات:104   در حقوق امروز ایران طلاق به حكم دادگاه واقع می شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود(امامی، 1374). در اکثر کشورها، طلاق باید با اجازه قاضی و یا یک مرجع قانونی د

فایل رایگان تقریب مذاهب اسلامی در پرتو آیات قرآن کریم

ی از متن فایل رایگان تقریب مذاهب اسلامی در پرتو آیات قرآن کریم : دید کلی : عنوان: فایل رایگان تقریب مذاهب اسلامی در پرتو آیات قرآن کریم توضیحات کامل : عنوان: فایل رایگان تقریب مذاهب اسلامی در پرتو آیات قرآن کریم   فرمت فایل: word تعداد صفحات:104   در حقوق امروز ایران طلاق به حكم دادگاه واقع می شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود(امامی، 1374). در اکثر کشورها، طلاق باید با اجازه قاضی و یا یک مرجع قانونی د