فایل رایگان نقدی بر دیدگاه دکتر سها در مورد عذاب های اخروی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقدی بر دیدگاه دکتر سها در مورد عذاب های اخروی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

وقتی نام دکتر سها به گوش می خورد, کتاب نقد قرآن او در ذهن شنونده تداعی می گردد و آدمی به فکر فرو م یرود که هنوز منتقدانی هستند که با ایجاد شبهه به ساحت مقدس قرآن درصددند که آن را کلام بشری و دارای اشکالات فراوان جلوه دهند. دکتر سها در فصل قیامت در قرآن , در رابطه با عذاب های اخروی شبهاتی را بیان کرده تا ثابت کند که عذاب های اخروی با کیفر گناه تناسب ندارد. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد این شبهات پرداخته و با تکیه بر آیات و تفاسیر تلاش کرده است تا پاسخی در حد توان به این شبهات ارایه کند.

لینک کمکی