فایل رایگان بررسی پوشش گیاهی ماسه دوست سواحل ماسه ای جنوبی دریای مازندران (بابلسر تا بندر امیرآباد بهشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی پوشش گیاهی ماسه دوست سواحل ماسه ای جنوبی دریای مازندران (بابلسر تا بندر امیرآباد بهشهر) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سیستم های تپه های ماسه ای سواحل جنوبی دریای مازندران از اکوسیستم های مهمی تلقی می شوند که به شدتتوسط فعالیت های انسانی در معرض تهدید است. سواحل جنوبی دریای مازندران با تنوع چشمگیری از زیستگاه هامشخص می شوند که در سال های اخیر تحت تاثیر شرایط تخریبی قرار گرفته است. هدف از این کار بررسی زیستگاهها و تنوع پوشش گیاهی سواحل ماسه ای می باشد. در مجموع 78 پلات در سایز 25 متر مربع جای گذاری شد. طبقهبندی پلات ها توانست چندین گروه پوششی را در زیستگاه های مختلف نشان دهد, جوامع گیاهی ماسه دوست بهترتیب از نزدیکی خط ساحلی دریا تا آخرین زون که مربوط به زون درختچه زار می باشد مشخص می شوند.

لینک کمکی