فایل رایگان بررسی امنیت در سیستم های عامل چندگانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی امنیت در سیستم های عامل چندگانه :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

سیستم های چندگانه (MAS) یک پارادایم نرم افزاری جدید هستند که به طور گسترده در زمینه های کاربردیمختلف برای رسیدگی به وظایف بزرگ و پیچیده مورد پذیرش قرار می گیرد . با این حال, با استفاده از MAS دربرنامه های باز, توزیع شده و ناهمگن, مسایل امنیتی می تواند موفقیت برنامه را به خطر بیندازد. هدف اینتحقیق, شناسایی مسایل امنیتی مواجهه با MAS و بررسی وضع موجود در این زمینه دانش است. به منظور انجاماین کار, این مقاله مفاهیم پایه امنیت محاسبات را بررسی می کند و برخی ویژگی های عامل ها و سیستم هایچندگانه که تهدیدات جدید و راه های حمله را معرفی می کنند. پس از این, برخی از مدل ها و معماری ارایه شدهدر ادبیات ارایه و تجزیه و تحلیل شده است.

لینک کمکی