فایل رایگان نگاهی کوتاه به همدلی در گذر زمان در اندیشه غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهی کوتاه به همدلی در گذر زمان در اندیشه غربی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

در این متن مدون و ترجمه شده کوشش شده است فایل رایگان نگاهی کوتاه به همدلی در گذر زمان در اندیشه غربی افکنده شود. در آغاز به روبرت فیشر و برساختن واژه Einfühlung و سپس به هم دلی نزد تیودور لیپس و تاثیرپذیری زیگموند فروید از او و نقش ادوارد تیچنر در ساختن واژه Empathy بررسی می شود. در ادامه به دلیل های افول هم دلی در زیبایی شناسی فلسفی اشاره می شود. اهمیت هم دلی در روانکاوی با اشاره به جستارهای هاینتس کهوت نیز پیگیری شده است و سپس هم دلی و اخلاقیات و فلسفه هم دلی مطالعه شده است. بخش دیگری از این متن به هم دلی و ادبیات با آثار سوزان کین و مری مگن همند و سو ج.کیم اختصاص یافته است. در بخش پایانی که ویژه هم دلی و فلسفه است, نخست به ادیت اشتاین, از اولین پدیدارشناسان و سپس به آرای لو آگوستا و تعریف چندوجهی او از فرایند هم دلی در قالب دور تاویلی هم دلی توجه شده است.

لینک کمکی