فایل رایگان بررسی وارزیابی ممیزی املاک و معابر و تولید آرشیو الکترونیک شهر ابرکوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی وارزیابی ممیزی املاک و معابر و تولید آرشیو الکترونیک شهر ابرکوه :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

از جمله فواید ممیزی املاک و اراضی شهری می توان به تهیه بانک اطلاعاتی از پراکندگی, نحوه توزیع و تخصیص کاربری های شهری همچنین تهیه لایه نوع اسکلت, سقف, طبقات, نما و عرض معبر و... در راستای مدیزیت بحران و انواع شبیه سازی های همانند زلزله و دیگر مخاطرات محیطی اشاره نمود. همچنین با داشتن چنین اطلاعات مفیدی به راحتی می توان برای بسیاری از معضلات و مشکلاتی آتی شهر نظیر ترافیک, حمل و نقل درون شهری, خدمات تنظیف شهری و ... راه حل هایی را جستجو نمود. در شرایط کنونی شهرداریها با استفاده از قوانین وتکالیف موجود می توانند با پایه گذاری GIS شهری حداقل تماما یا بخشی از نیازهای فعلی خود را در این مقوله رفع نموده و با برنامه ریزی اصولی و صحیح و همکاری و جلب نظر سایر نهادها نیازهای سایر کاربران و ارگانها را در مدیریت جامع شهری در بلند مدت برطرف نمایند. پژوهش حاضر در راستای اجرای عملیات ممیزی و تهیه بانک اطلاعات املاک و معابر و تولید آرشیو الکترونیک شهر ابرکوه انجام پذیرفت.. برای انجام این پژوهش ابتدا پس از تجهیز کارگاه, جذب نیرو و آموزش نسبت به تهیه نقشه بلوک گردشی شهر اقدام شد سپس با استفاده از عکس های هوایی برداشت شده نقشه شهر در مقیاس 1:2000 به روش فتوگرامتری رقومی تولید گردید و پس از اطلاع رسانی, عملیات برداشت املاک و معابر شهر از طریق پیمایش میدانی انجام و بانک اطلاعات توصیفی و مکانی املاک و معابر شهر ایجاد گردید.در بخش دوم طرح, برای ایجاد آرشیو الکترونیک و ساماندهی بایگانی شهرداری با توجه به کد نوسازی منحصر به فرد تولید شده در بخش ممیزی املاک برای هر پرونده فیزیکی یک پرونده الکترونیک ایجاد و در نهایت با لینک و اتصال اطلاعات توصیفی و مکانی در سیستم یکپارچه نوسازی و شهرسازی زیرساخت های اصلی جهت ایجاد شهر الکترونیک فراهم گردید.

لینک کمکی