فایل رایگان اسناد مالکیت معارض و ارکان آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اسناد مالکیت معارض و ارکان آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی, مدیریت و معارف اسلامی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درمقررات ثبت اسناد و املاک, پس از آنکه تصرف افراد در املاک دلیل مالکیت تلقی گردید, عملیات مختلف دیگر جهت صدور سند مالکیت بایستی صورت پذیرد که در این مراحل به دلیل اشتباه اجزا و کارمندان ثبت اسناد و املاک ممکن است راجع به یک ملک, دو سند مالکیت صادر شود و صفت معارض را به خود بگیرند که در سه حالت بروز مییابد. یا نسبت به کل ملک است و به آن تعارض کلی گفته میشود یا حدی از حدود اربعه ملک با یکدیگر معارض میباشند که به آن تعارض در حدود یا تعارض جزیی گفته میشود و یا نسبت به حقوق ارتفاقی است که به آن تعارض در حقوق ارتفاقی گفته میشود و موضع قانونگذار ثبت بر آن است که سند معارض موخرالثبت, معارض میباشد. لازم به ذکر است که مرجع صالح برای رسیدگی به این امر هیات نظارت میباشد.

لینک کمکی