فایل رایگان متافیزیک در سینما: تحلیل فیلم های قدر ت ماورایی و حس ششم انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان متافیزیک در سینما: تحلیل فیلم های قدر ت ماورایی و حس ششم انسان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

پیدایش متافیزیک در سینما ریشه در افسانه ها و قصه های کهن که متکی بر روح و نیروهای فوق طبیعی و ماورایی دارد. اکثر این فیلمها دلیل وجود معانی و مفاهیمی است که در نهایت منجر به اعتلای معنویت در مخاطب شود. از این روی سینماگران به علت جذاب بودن و فرم و محتوای خاص آن به ساخت چنین فیلم های روی آورده اند. هدف از این پژوهش بررسی سینمایی است که براساس عوامل ماورایی و متافیزیکی اتفاقاتی به وقوع می پیوندد که در عالم ناسوت وقوع آنها, عجیب و غیرقابل باور است و چگونگی رویکرد ماورا در سینمای معاصر, در جامعه و تحلیل تصویر, صدا و موسیقی فیلم های ماورایی پرداخته شده است. روش اجرای این تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است. در جمع بندی نتایج این پژوهش می توان گفت: نقش ماورا در سینما به حیطه گسترده پرورش ذهن و تخیل گرایی و به وجوه رویاها و مجهولات وابسته است. نقطه اتکا فیلم ها, جهان پس از مرگ به عنوان فیلم های پرکشش و وابسته به سینمای رستگاری است که با ساختار نوین, درام و متکی بر ماورا را می آفریند.

لینک کمکی