فایل رایگان ملاک نظریه تعیینی در قصاص و مقایسه با نظریه تخییری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ملاک نظریه تعیینی در قصاص و مقایسه با نظریه تخییری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

حق اولیا عدم در قتل عمدی مستوجب قصاص ,قصاص قاتل است و در قانون ما این امر به عنوان یک حق منحصر بفرد دیده شده است حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا در کنار این حق وحق دیگری به نام دیه را بصورت هم عرض با حق قصاص باید دید بعبارتی در صورت بروز قتل عمد اولیا دم فقط مجاز به قصاص هستند یا اینکه همان ابتدا اجازه درخواست دیه را دارند و چیزی که قانونگذار ما در طی مواد قانونی خود در کتاب مجازات نپذیرفته و بیان داشته حق اصلی همان قصاص است و در صورت رضایت جانی و حدوث شرایط خاص دیه پرداخت می شود. و حال اینکه این مسیله در فقه ما و بخصوص در نظرات فقه ای امامیه قابل مشاهده است در این مقاله هدف اصلی مقایسه نظریه تعیینی در قتل عمد که همان پذیرش قصاص به عنوان حق اصلی و اولیه و نظریه تخییری که این دو حق را در عرض هم می بیند می باشد و همچنین به نقاط قوت و ضعف این دو نظریه می پردازیم با دیدگاهی مبنی بر عدالت ترمیمی و از طرفی دیدگاه قانونگذار کشورمان را مورد واکاوی قرار می دهیم. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از کلیه مقالات پایان نامه ها,و کتابها و سایتها ی در دسترس می باشد . این مقاله از دو فصل اصلی به همراه مباحث و گفتارهایشان تشکیل شده است .

لینک کمکی