فایل رایگان انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت , اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بر اساس هنجارهای اجتماعی و تیوریهای یادگیری اجتماعی, این مقاله به بررسی تاثیر انتخابهای قبلی شرکتهای مشابه در یک مطالعه موردی در کشور چین میپردازد که آیا یک مشتری, با توجه به حجم معاملات و گردش مالی حسابرسی, تصمیم می گیرد که با دفتر حسابرسی در منطقه شهری خود ارتباط برقرار کند یا خیر. این دفتر, در یک منطقه کلانشهر و پر رفت و آمد به لحاظ حسابرسی (مانند مترو و اطراف آن), در نظر گرفته شد که بیشترین تعداد شرکت های همکار را حسابرسی کرده که برای آن منطقه مانند یک پایگاه اجتماعی حسابرسی یا اداره استاندارد اجتماعی شناخته می شود. شرکت-های همتا با استفاده از مشابهت, موقعیت جغرافیایی مشتری, وابستگی سازمانی, میزان مشتری و نوع حسابرس عازم مورد شناسایی قرار گرفتند. این بررسی ها براساس استفاده از نمونه قبلی از تغییرات حسابرس از سالهای 2001 تا 2012 صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که برای هر بعد از شباهت, گرایش یک مشتری برای انتخاب یک دفتر حسابرسی هنجار (در تقابل با دفتر حسابرسی بدون هنجار) بعنوان حسابرس بعدی ارتباط معنیدار با نسبت همتایان که توسط دفتر هنجاری در سال قبل حسابرسی شده است و نسبت همتایان حسابرس- سوییچینگ که یک دفتر حسابرسی هنجاری را در سال قبل انتخاب کردهاند, دارد. شواهد یادگیری اجتماعی و هنجار اجتماعی ارایه شده توسط همتایان بسیار مشابه دارای تاثیرات بیشتری در مقایسه با شواهد ارایه شده توسط همتایان کمتر مشابه است. بطورکلی یک آنالیز پیادهسازی حسابرسی اجباری کنترل داخلی که گرایش مشتریان به انتخاب دفاتر حسابرسی هنجار اجتماعی از قبل موجود با رخدادهای خارجی رو در رو میباشد.

لینک کمکی