فایل رایگان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریهکلیتفسیر قانون مستثنا نیست اما به دلیل همسنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسایل سیاسی, اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگیها موجب شدهاست, از یکطرف در نظامهای سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود و از طرف دیگر دو نظام حقوقی مطرح جهان روشهای گوناگونی را برای توصیف و طبقهبندی رویکردهای تفسیری این حوزه پیشنهاد نمایند, بنابراین در این مقاله با تبیین جایگاه ,مفاهیم و مکاتب تفسیری, فایل رایگان اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی را برجسته نموده و نقش و مقام مفسر در توسعه حقوق اساسی ,با نگرش به این مقام مفسر در خط مقدم این توسعه قرار دارد و نیز جلوگیری بحران در نظام حقوق اساسی از طریق به کارگیری اصولی که به تعادل در امر تفسیر قانون اساسی می انجامد را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

لینک کمکی