فایل رایگان بررسی تطبیقی شرایط و موانع ارث در حقوق ایران و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی تطبیقی شرایط و موانع ارث در حقوق ایران و فرانسه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

ارث از طرق قهری انتقال اموال است ولی گاهی اسبابی که در قانون به عنوان موانع ارث شناخته شده جلو این طریق انتقال اموال را می گیرند. در شرایط ارث در حقوق ایران می توان به وجود وارث و وجود ترکه نام برد که به نظر می رسد این شرایط در قانون فرانسه نیز همین باشد. اما در مورد موانع ارث باید گفت گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. موانع ارث در حقوق ایران کفر, قتل, ولادت از زنا و لعان است که بعضی عقیده دارند کفر و قتل در عمل می تواند مانع ارث باشد و در حقوق فرانسه فقط قتل از موانع ارث محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران, توارث تنها میان خویشاوندان واقعی میتواند جاری باشد؛ در حالی که در حقوق فرانسه در فرزندخواندگی, کلیه احکام قرابت نسبی اجرا میشود. و همچنین فرقی بین فرزند شرعی با فرزند طبیعی و فرزند نامشروع قایل نشده و به آنها ارث تعلق می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بازشناسی دقیق شرایط و موانع ارث و استدلال های ارایه شده در این خصوص, با استفاده از روش مقایسه ای شرایط و موانع ارث در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد تحلیل قرار می گیرد.

لینک کمکی