فایل رایگان بررسی معیارهای کیفیت و کارآمدی قانون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی معیارهای کیفیت و کارآمدی قانون :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

فلسفه قانون گذاری , عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های استفاده نامناسب و افراطی از قانون و قانون گذاری , در حال شکل گیری و تکامل است . حکومت بر اساس و به وسیله قوانین , موجب توسل مکرر حکومت ها به قانون گذاری شده است و این امر , افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است . تولید قوانین ناقص , اعم از شکلی و محتوایی ,باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدی هایی در امر حکمرانی شده است.ساختار این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است که فصل را به بررسی فرآیند وضع قانون می پردازد و فصل دوم را نیز به بررسی کیفیت قانون و معیار های آن اختصاص می دهد.نتیجه ای را که می توان ضمن این مقاله ارایه نمود این است که است که قانون خوب در جامعه در واقع قانونی است که از نظر عقلانیت ابزاری و همچنین هدف مورد بررسی قرار گیرد و همچنین روند شکل گیری قانون نیز در طی مراحلی است از جمله عادت,عرف,قانون مدون,فرض های قانونی,قانون ضمنی و قانون موضوعه که این ×موارد در واقع از مراحل شکل گیری قانون محسوب می شود.

لینک کمکی