فایل رایگان حق مکتسب در آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حق مکتسب در آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی ازاصول حقوق عمومی و حقوق اداری که نقش تعیین کننده ای در راستای تضمین وصیانت حقوق و منافع شهروندان ایفامی نماید, اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان است که موجب کار آمدی و افزایش میزان رضایتمندی سیستم اداری می گردد . دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های مردم در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده , بسیار قابل توجه می باشد . مطالعه وبررسی سیاست رویه ای دیوان عدلت اداری نشان می دهد که دیوان عدالت اداری هم رویکرد حمایتی در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان داشته وهم در پاره ای از موارد رویکرد سلبی ونگرش انقباضی دیوان نسبت به این اصل بنیادین حقوق عمومی دارد .

لینک کمکی