فایل رایگان عوارض گمرکی از دیدگاه آرای دیوان عدالت اداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عوارض گمرکی از دیدگاه آرای دیوان عدالت اداری :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

عوارض گمرکی از جمله منابع درآمدی دولت ها همچنین از راهکارهای اجرای سیاست های اقتصادی, سیاسی و اجتماعی دولت ها محسوب می گردد, اما اجرای مقررات مربوط ب عوارض گمرکی امری ساده محسوب نمی گردد و در این رابطه همواره اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالفت ها و یا شکایاتی را در زمینه مصوبات دولتی راجع به اخذ عوارض گمرکی مطرح می نمایند که مرجع رسیدگی به این شکایت ها در ایران دیوان عدالت اداری می باشد, دیوان عدالت اداری با توجه به اصول حقوقی, از جمله اصول حقوقی حقوق عمومی اقدام به رسیدگی و صدور رای در زمینه این شکایات می نماید که پژوهش حاضر بدین امر پرداخته است. یافته ها و مطالعات ای پژوهش بیانگر این امر است که دیوان در آرای خود, همواره به اصول حقوقی از جمله زمان لازم الاجرا شدن مصوبات, حقوق مکتسب اشخاص, عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات, صلاحیت سازمان های صادرکننده مصوبات و ... توجه داشته است و در اثبات این امر پژوهش حاضر به مطالعه برخی از مستدل ترین پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری پرداخته است.

لینک کمکی