فایل رایگان نقش آرای قضایی در تصویب قوانین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش آرای قضایی در تصویب قوانین :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

امروزه دانایان حقوق کم و بیش این نظر را پذیرفته اند که قانون هیچ گاه تمام مسایل را در خود به کمال ندارد؛ قانون گذارهرچه دقیق و آیندهنگر باشد, نمیتواند تمام مسایلی را که مردم با آنها روبه رو هستند پیش بینی و در مورد آنها قانون وضع کند. این واقعیت, یعنی نارسایی قانون در پیشبینی همه مسایل از سوی قانونگذار در ضمن قانون اساسی (اصل (167 وقوانین عادی (ماده 3 و 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری) به نوعی مورد تاییدقرار گرفته است. از طرفی الزامات قانونی و اخلاقی قاضی در رسیدگی و صدور حکم و فصل خصومت و عدم پذیرش عذر سکوت یا اجمال یا ابهام و یا تعارض قانون در این باب, تفسیر قانون را امری اجتناب ناپذیر مینماید, از طرف دیگر به لحاظ برخورد عملی قضات با موضوعات و به مناسبت ممارست دایمی آنها با نمونه های ملموس و عینی راه حلهایی که در خلال آرا و تصمیمات اتخاذ میگردد, میتواند واقعی و عادلانه تر و به حقیقت نزدیکتر باشد. بر همین مبنا و با توجه به این واقعیت, اغلب قانونگذاران برای تصویب قانون کاملتر و یا اصلاح قوانین پیشین از آرای مراجع قضایی الهام میگیرند. دراین مقاله کوشش گردیده فایل رایگان نقش آرای قضایی در تصویب قوانین و یا اصلاح آنها و سهمی که تصمیمات مراجع قضایی در این مقوله میتواند داشته باشد, بررسی و در خاتمه به چند مقرره قانونی که تصمیمات و آرای قضایی الهامبخش قانونگذار در تصویب آنها بوده اشاره خواهد گردید.

لینک کمکی