فایل رایگان نقش حاکمیت قانون بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش حاکمیت قانون بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی نقش اصل حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قوای سه گانه می پردازد. هدف این مطالعه بررسی اصل حاکمیت قانون با توجه به قدرت نظارت و قوای سه گانه در ایران است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که اصل حاکمیت حقوق , یکی از مهمترین شاخصه های زمامداری, اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر, محسوب می شود. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری, تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل, ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که اصرار به حاکمیت قانون, اصل بنیادین و راهنما برای مطالب دیگری از قبیل رعایت و احترام به کرامت و حقوق آزادی ها بوده است و اصل 60, اصل 163 و اصل 4 قانون اساسی از مهمترین اصول در خصوص حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون رکن اصلی برای استقلال قوا از یکدیگر و حفظ و کرامت حقوق شهروندی و انسانی شناخته می شود. اصل حاکمیت قانون در پی آن است که چگونه می توان حقوق و آزادی های افراد را تضمین کرد؛ این کوشش سبب شده است که نظریات و تعاریف متعددی از حاکمیت قانون شود و چگونگی سیر آن از دیر زمان تا به امروز مورد بررسی قرار گیرد

لینک کمکی