فایل رایگان واکاوی جرم ایراد ضرب بدون اثر موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوی جرم ایراد ضرب بدون اثر موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

جنایات ارتکابی نسبت به مسلمان اعم از بزرگ یا کوچک عمدی یا غیر عمدی بدون جبران نمی ماند . جرم ضرب و جرح از سری جرایمی است که شدت و ضعف آن در نقاطی مختلف و بر حسب شرایط زمانی و کیفری متغییر هست , این جرایم , قطع نظر از مجازات آن , از زمانهای بسیار دور بین مردم وجود داشته و به لحاظ ضعف یا فقر فرهنگی و یا کمبود مسایل اقتصادی و اجتماعی , در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است.امروز آمار نزاع خیابانی بدون آمار خشونت های خانگی علیه زنان , ایران صدر نشین جهان گشته که نشان می دهد باید منبع این خشونت ها به طریق علمی و با ابزارهای کیفری و پیشگیری شناخته و درمان شود . یکی از راه حل های کیفری تعیین کیفر برای ایران ضرب بدون اثر هست که در آن هیچ جراحتی یا آثاری باقی نمانده که این مرقومه در صدد آن است که آسیب های موجود در قانون را بررسی کرده که برآمد بدست آمده نشان دهنده تاسیسی بودن ماده 567 قانون مجازات سال 1392 دارد که به جهت کلی گویی بیم اشکالاتی همچون تفسیر موسع و اشکال در تعیین مصادیق و حدود و ثغور آن دارد .

لینک کمکی