فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی :

دید کلی :
عنوان: فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی


توضیحات کامل :

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات:43

 

 

اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم, گرایش به روانشناسی به روانشناسی مثبت را منعکس می کند. پدیده مثبت در محیط کاری و نبود پیامدهای منفی مانند فرسودگی شغلی, خطا و خرابکاری در شغل و ضعف کاری از نقطه نظر حفظ منابع بسیار قابل ملاحظه است. به بیان دیگر, التزام شغلی, توجه بر روی توانایی نیروی انسانی, عملکرد بهینه و تجارب مثبت در کار می باشد ( سیکزنت میهالی[1], 1990 و مسلچ, شوفلی و لیتر[2], 2001).

هدف اصلی که در تئوری حفظ منابع مورد نظر است, داشتن و به کارگیری تجارب مثبت یا منابعی است که بتواند سودآوری و بهره بیشتری داشته باشد و تأثیر مثبتی روی بالا رفتن سطح سلامت داشته باشد. بنابراین نداشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب, می تواند روی دیگر دستاوردها, تأثیر منفی گذاشته و آنان را از بین ببرد. و بر عکس داشتن نیروی کار و منابع انسانی مناسب می تواند دستاوردهای بهتری در پی داشته باشد.

مفهوم اشتیاق شغلی در نتیجه تغییر پژوهش ها به نقطه مقابل فرسودگی پدیدار شد. در ابتدا اشتیاق شغلی به عنوان انتهای مخالف گستره فرسودگی شغلی, مفهوم پردازی شده بود (مسلچ و لیتر, 1997). بنا بر نظر آن ها اشتیاق شغلی اشاره به انرژی, دلبستگی و کارآمدی حرفه ای دارد, که درست در جهت مقابل فرسودگی شغلی (خستگی, بدگمانی یا بدبینی, عدم کارآمدی حرفه ای) در نظر گرفته می شود. فرسودگی شغلی واکنشی به استرس ناشی از کار است که با ابعاد خستگی عاطفی هیجانی (یعنی ته کشیدن منابع عاطفی ـ هیجانی), بدگمانی (یعنی نگرش منفی بی عاطفی و بدبینی نسبت به شغل و فقدان کارآمدی حرف های (یعنی تمایل به ارزیابی منفی کار) تعریف می شود (به نقل از شائوفیلی, 2002).

لیتر, شائوفیلی و همکاران (2002) به اشتیاق به عنوان سازه ای مستقل از فرسودگی شغلی نظر انداختند و آن را به عنوان حالت ذهنی مثبت, ارضا کننده و مربوط به کارتعریف کردند که به وسیله ابعاد جذب, نیرومندی و وقف کار شدن مشخص می شود که در سطح وسیع اعتبار یابی شده اند. کارکنان دارای اشتیاق شغلی متمایل به سخت کارکردن با حالت ذهنی مثبت هستند که به وسیله آن قادرند در محیط کار, کارهای زیادی را به انجام برسانند (باکر و دمروتی[3], 2008).

 

 

[1]. Csikszent mihalyi

[2]. Shoofly, Liter

[3]. Bakker, A., Demorouti

 

فایل رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
فهرست مطالب

مبانی نظری اشتیاق شغلی

ابعاد اشتیاق شغلی

پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی

مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی

رویکرد سرشتی

ارزشیابی های مرکزی

نظریه خود ارزشیابی های محوری

عزت نفس

خودکارآمدی کلی

جایگاه مهار

ثبات هیجانی

ارزشیابی های مرکزی بیرونی

ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا

کاربرد خودارزشیابی محوری

مبانی نظری فضای روانشناختی

مفهوم فضای روانشناختی

محتوی فضا

پیشایندهای فضای روانشناختی

پیامدهای فضای روانشناختی

تحقیقات داخلی و خارجی

منابع و مأخذ

لینک کمکی